Ny princip för kolvtätning

Utträngning

I mjuka polymera tätningar kan utträngning vid höga tryck inträffa, såvida inte tätningarna förses med speciella utträngningsringar av förhållandevis hårda material eller genom att utträngningsspalten begränsas till cirka 0,05 till 0,3 mm. Med Metseals metallring finns ingen risk för utträngning. Utträngningsspalten ligger som standard på 0,25 mm, för att tillåta en liten förslitning av kolvstyrningen, men i första hand för att skapa ett vridande moment på tätningen, som omfördelar kontakttrycket över tätningen, så att det minskar vid lågtryckssidan och ökar vid högtryckssidan och därmed får ett relativt jämnt lågt kontrakttryck över tätningens hela bredd.

Webbplats från Trinax AB