Ny princip för kolvtätning

Tätningstyper

Dubbelverkande kolvtätnings Typ D

Typ D är Metseals äldsta och hittills mest sålda tätning. Den är avsedd för tätning av dubbelverkande linjära rörelser. Typ D har det högsta maximala kontakttrycket av alla Meteals tätningstyper, med trots detta ett lågt närmast försumbart tätningsslitage. Typ D bör användas i applikationer där den får fungera dubbelverkande och ej huvudsakligen som enkelverkande tätning. Typ D får efter inslitningsperioden som dubbelverkande tätning en tätningsyta motsvarande halva tätningsbredden. Den har därför en friktionsnivå som är högre än till exempel typ SBF. Typ D har vid en och samma tryckfallsriktning, bara förmåga att bilda hydrodynamisk film i en rörelseriktning. Detta gör att friktionen över en viss hastighet blir lägre i en av rörelseriktningarna. Typ D finns för samtliga diametrar anpassade till cylinderdiametrar med H8- tolerans. För Ø80 och större finns den även för H10-tolerans.

Enkelverkande kolvtätning Typ SBF

Typ SBF är en enkelverkande tryckbalanserad kolvtätning som dessutom är utmattningssäker. Den är avsedd främst som kolvtätning i högmomentsmotorer för industriella applikationer där livslängdskravet är 30 000 till 50 000 timmars kontinuerlig drift vid 35 Mpa. SBF –typen har dessutom den egenskapen att den vid abnorma slitage av tätningen ej utmattas och brister. Sådana förslitningar kan bara ske om av någon anledning slippartiklar av typ kiselkarbid och aluminiumoxid kommer in i systemet. Typ SBF är ifrån början utvecklad för en av Metseals mest krävande kunder. Då resultatet blev mycket bra kan vi rekommendera den för alla långsamtgående hydrauliska motorer till exempel hjulmotorer för mobila applikationer. Typ SBF är anpassad för tolerans H6. Den är ej förspänd som Metseals övriga tätningstyper utan har ett initialglapp mellan noll och maximalt avmått för H6-toleransen. Vid ett visst relativt lågt tryck från noll och uppåt stänger tätningen. Typ SBF har ett extremt lågt kontakttryck och en extremt lång livslängd. I händelse av onormalt stort tätningsslitage övergår tätningen successivt till att bli beröringsfri, men med en av trycket styrd mycket låg spalthöjd, som ger ett mycket lågt läckage med försumbar inverkan på motorns volymetriska verkningsgrad.

Förspänd tätning Typ D arbetar enligt ett av Metseals patent. Den icke förspända varianten, Typ SBF , arbetar enligt Metseals övriga patent. Typ SBF använder sig ej av någon O-ring och den kan använda samma tätningsspår som Typ D, men även ha ett eget grundare spår.

 

 

R939002344

R939060279

R939063055

R939063056

R939063053

R939063050

R939059920

CA140

Webbplats från Trinax AB