Ny princip för kolvtätning

Om oss

Haas

Metseal är ett företag med patenterade produkter som representerar det senaste inom utvecklingen av tätningsteknik för höga tryck inom linjära och långsamt roterande rörelser.

Produkterna har varit ute i praktisk drift sedan 1988. De finns idag i ett stort antal olika applikationer inom området hydraulik. Under dessa år har tätningen fungerat väl i hundratusentals produkter och bevisat sin höga tekniska klass och sin säkra jämna kvalitet.

Marknadsföringen har fram till idag skett selektivt till ett litet antal kvalificerade kunder. Det har varit ett mål i sig att inte vidga marknadsföringen innan företaget har uppnått sådan standard i allt som sker, att företaget kan vara en fullgod utvecklingspartner till företag som är av världsklass. När denna information först distribueras, inleds Metseals arbete mot målet att marknadsföra den unika tekniken ”world wide”.

Metseals styrka idag är tätningsprincipen som kan lösa krävande tätningsuppgifter på ett vinnande sätt samt en mycket rationell och kvalitetssäker produktion.

Arbetet inom Metseal inriktas idag allt mer mot att introducera våra produkter på marknaden samt mot att finna effektiva distributionskanaler ”world wide”. De företag som distribuerar Metseals produkter på olika marknader skall vara kunniga i tätningsteknik. De skall stödja den resurssvaga okunniga kunden tekniskt, samt erbjuda stora kunniga kunder av typ OEM, som ej efterfrågar tekniskt stöd, en rationell distribution till lägsta kostnad.

För stora OEM-kunder strävar Metseal efter att etablera direktkontakt och att erbjuda utvecklingssamverkan för att lösa svåra tätningsproblem och ge kunden nya förbättrade produkter.

Webbplats från Trinax AB