Ny princip för kolvtätning

Miljötålighet

Så länge Metseals tätningar och motgående kolvlopp är av samma material eller har samma eller nära samma termiska längdutvidgningskoefficient, är Metsealtätningen mycket okänslig för höga och låga temperaturer. I hydraulsystem borde temperaturer från -50 °C till +200 °C vara möjligt för standardmaterialet. Med specialanlöpning av standardmaterialet borde +300 °C vara möjligt. Temperaturgränserna borde normalt sett sättas av O- ringen och inte av ståltätningen. O-ringen som följer Amerikansk standard, finns lätt tillgänglig i de flesta material. Då Metsealtätningen av stål ensam svarar för tätningens sättningsfria förspänning, kan man acceptera att O-ringsmaterialet är sättningsbenäget.

I tätningar i mjuka polymera material kan materialet påverkas kemiskt av tryckmediet. Förutom att tätningsmaterialet kan svälla, så sker en rad olika förändringar av materialets egenskaper, vilket äventyrar tätningens funktion. Byte av tryckmedium måste ske med stor försiktighet och kräver inte sällan att tätningen och dess material måste bytas och anpassas till mediet. I Metseals kolvtätning, där primärtätningen är av härdat höglegerat stål, kan mediet normalt inte kemiskt påverka tätningens material. O-ringen, svarar inte för tätningens förspänning. O-ringen har därför en mycket enkel uppgift som statisk tätning och då primärt under den tid som primärtätningen byter sida i tätningsspåret då tryckriktningen ändras. Till O-ringen, som följer Amerikansk standard, finns som standard till låg kostnad, det största urvalet av O-ringsmaterial. Man kan därför praktiskt och ekonomiskt välja ett O-ringsmaterial som klarar vitt skilda medier, tack vare att funktionskravet på materialet kan sättas lågt och relativt stor svällning och sättning kan tillåtas.

Webbplats från Trinax AB