Ny princip för kolvtätning

Miljöpolicy

Miljöpolicy:

Vi skall värna om miljön genom att vidta energibesparande åtgärder, minimera utsläpp, förebygga förorening, utveckla och sälja produkter som är fullt återvinningsbara, samt upprätthålla och förbättra ledningssystemet.

Vi skall i alla delar av företaget kontinuerligt söka och minimera eventuella skadliga miljöeffekter av vår verksamhet, samtidigt som vår Service-& Produktkvalitet alltid ska motsvara våra intressenters förväntningar och miljökrav.

Vi skall bidra till en långsiktig hållbar utveckling, genom att i nära samarbete med våra leverantörer och kunder erbjuda och utveckla produkter med minsta möjliga miljöpåverkan.

Verksamheten skall alltid bedrivas enligt gällande Miljökrav och Miljölagsstiftning och upprätthålla en god arbetsmiljö för alla anställda.

Tillsammans skall punkterna ovan hjälpa oss att utveckla, införa och uppfylla vår miljöpolicy och dess krav. Därefter ska vi kunna revidera och om nödvändigt förändra den. Slutligen ska vi med detta systems hjälp hela tiden upprätthålla de krav och riktlinjer miljöpolicyn innehåller.

Webbplats från Trinax AB