Ny princip för kolvtätning

Kvalitetspolicy

Metseals kunder är i flesta fall företag av världsklass. Vårt mål är att kunderna skall uppfatta oss som samarbetspartners i världsklass i allt vi gör.

Det betyder att:

 • Kundernas upplevelse av oss är grunden för allt arbete inom företaget. Planering och uppföljning skall ske mot kända och mätbara mål.
   
 • Certifiering av vår verksamhet, enligt ISO-9001 och ISO-14001 är självklara, men 0-fel och föredömlig miljöhänsyn är vårt yttersta mål, som vi systematiskt och uthålligt skall sträva mot.
   
 • Förutom tätningsprodukten enligt Metseals egna patenterade tätningstyper skall kunden ges tekniskt stöd eller gemensam produktutveckling, som ger kunden bästa möjliga lösning. Vi skall i våra rekommendationer till kunden vara seriösa och opartiska och inte favorisera våra egna produkter, utan sträva efter att bygga upp ett fullständigt förtroende för Metseal som rådgivare och tätningsspecialist.
   
 • Kompetent, kreativ och motiverad personal är vår största tillgång. Alla medarbetare skall ges möjlighet att delta, växa och få erkänsla.
   
 • Vi skall utveckla långsiktiga affärsförbindelser med leverantörer av alla slag, vilka har en dokumenterad hög kvalitetsnivå. 
   
 • Ständiga förändringar till det bättre, skall vara inbyggda i samtliga processer
   
 • Utrustning och verktyg skall hållas i gott skick, för att kvalitet och effektivitet skall kunna upprätthållas.
Webbplats från Trinax AB