Ny princip för kolvtätning

Kvalitetspolicy

Metseals kunder är i flesta fall företag av världsklass. Vårt mål är att kunderna skall uppfatta oss som samarbetspartners i världsklass i allt vi gör.

Det betyder att:

 • Kundernas upplevelse av oss är grunden för allt arbete inom företaget. Planering och uppföljning skall ske mot kända och mätbara mål.
   
 • Certifiering av vår verksamhet enligt ISO-9001:2015 och SS-EN ISO-14001:2015 är självklar och 0-fel, 100% återvinningsbara produkter och föredömlig miljöhänsyn är vårt yttersta mål som vi systematiskt och uthålligt skall sträva mot. Förutom tätningsprodukten enligt Metseal ABs egna patenterade tätningstyper skall kunden ges tekniskt stöd eller gemensam produktutveckling, som ger kunden bästa möjliga lösning.
   
 • Vi skall i våra rekommendationer till kunden vara seriösa och opartiska och inte favorisera våra egna produkter utan sträva efter att bygga upp ett fullständigt förtroende för Metseal AB som rådgivare och tätningsspecialist.
   
 • Kompetent, kreativ och motiverad personal är vår största tillgång. Alla medarbetare skall ges möjlighet att delta, växa och få erkänsla.
   
 • Vi skall utveckla långsiktiga affärsförbindelser med leverantörer av alla slag, vilka har en dokumenterad hög kvalitetsnivå. 
   
 • Verksamheten skall alltid bedrivas på ett sätt som gör att lagar, normer och andra krav
  uppfylls.
   
 • Ständiga förbättringar skall vara inbyggda i samtliga processer
 
För att kvalitet och effektivitet skall kunna upprätthållas skall utrustning och verktyg hållas i gott skick. En anda av ordning och reda skall råda inom företaget. Allt detta leder till att vårt företag kan fortfara sin verksamhet i konkurrens med omvärlden.
Webbplats från Trinax AB