Ny princip för kolvtätning

Kolvtätning

Introduktion

Tätningar är oftast det svagaste och mest känsliga maskinelement i de komponenter som bygger upp olika typer av maskinner. Tätningen är ofta den som sätter gränsen för komponenternas och hela maskinens livslängd, dess funktion samt behovet av service. Tätningsfunktionen kännetecknas i allmänhet av att tätningen själv utgör en mycket liten del av totalkostnaden, men att den ofta med sina krav på motgående detaljens måttnoggrannhet och ytfinhet framtvingar kostnader som utgör en stor andel av totalkostnaden. Till detta kommer att hela produktens funktions- och livslängd och därmed dess totalekonomi i allmänhet avgörs och begränsas av tätningen. Den totala kostnaden för täthet är därför inte bara en stor dominerande kostnad vid sidan av materialkostnaden, utan även den kostnad som det finns stor möjlighet att påverka med förändrad och förbättrad teknik.

METSEAL är en patenterad helt ny tätningsteknik för applikationer inom hydraulik, pneumatik och reglerteknik samt för kolvmaskiner av varierande slag exempelvis kompressorer, pumpar, motorer etc. Tätningen består normalt av en primärtätande ring av metall med en hård och fin kontaktyta samt vanligtvis även en sekundär tätande O-ring, som avtätar mellan ringen och kolvens tätningsspår. Inom t ex området hydraulik är tätningen tillverkad av härdat höglegerat specialstål. För t ex pneumatikcylindrar med cylinderrör av aluminium, tillverkas tätningsringen av aluminium med en hårdgjord yta. Genom att välja material med samma längdutvidning i cylinderlopp och tätningsring, minimeras temperaturens inverkan.

Webbplats från Trinax AB