Ny princip för kolvtätning

God totalekonomi

Metsealtätningens funktionssätt avviker i de flesta avseenden från funktionssätten hos konventionella tätningar. Detta har lett fram till nya egenskaper och möjligheter för i första hand linjära rörelser, men även för långsamt roterande rörelser.

Tekniken eliminerar de begränsningar som är intimt och oupplösligt förenade med konventionell tätningsteknik. Metsealstätningen uppfyller i hög grad målet att den produkt som tätningen ingår i, får en lägre total tillverkningskostnad och en lägre livstidskostnad. Detta tack vare Metsealprincipens överlägset goda livslängd och allsidigt goda funktionsegenskaper. Principen klarar samtidigt mycket svåra driftförhållanden och högt ställda funktionskrav. I komponenter med Metsels kolvtätningar är tätningen inte den svaga länken utan den starkaste. Genom att kolvtätningen praktiskt taget inte sliter på motgående yta, utan bara förbättrar denna, blir livslängden längre för båda cylinderloppet och kolvringen. Det mycket låga slitaget på cylinderlopp, lagring och tätningsring, leder även till en jämförelsevis mycket låg generering av partiklar, vilket positivt påverkar hela systemets renhet och livslängd och därmed totalekonomi. Metsealtätningen kan acceptera både dragna ytor och finsvarvade ytor utan nedsatt livslängd och utan betydande slitage och generering av metallpartiklar. Kostnaden för att tillverka komponenterna kan därför sänkas.

Webbplats från Trinax AB