Ny princip för kolvtätning

God funktion

METSEALS funktionsegenskaper i förhållande till konventionella tätningar kännetecknas av:

 • Täthet under produktens livslängd, utan tätningsbyte även med förhållandevis dålig eller skadad cylinderyta.
   
 • Täthet och ryckfri rörelse vid såväl hög som låg temperatur samt med tryckmedier av varierande typ, kvalitet och renhet.
   
 • Okänslighet för långa stillestånd eller lång tids lagring som t ex vid säsongsanvända maskiner eller militära tillämpningar.
   
 • Låg friktion även vid låg hastighet.
   
 • Så vitt bekant marknadens minsta inbyggnadsmått.
   
 • Möjlighet att köra över hål och spår.
   
 
Metsealprincipen är mycket ung tätningsteknik, som fortfarande utvecklas mycket snabbt. Utvecklingen som sker i samarbete med Metseals kunder har visat på några speciellt framträdande egenskaper.
 
 • Tätningens livslängd, med bibehållen god tätningsfunktion, är i de flesta drastiskt längre än för konventionella tätningar. Detta gäller speciellt vid höga tryck och vid avtätning mot dåliga eller skadade ytor och vid höga och låga temperaturer samt vid orena medier. Tätningen är mycket feltålig och tillåter att kostnaden för tillverkning av cylinderytan sänks.
   
 • Då tätningen samtidigt, i en och samma tätning, har extremt god funktion; egenskap för egenskap har tätningen i första hand kommit att användas som problemlösare och för att klara något speciellt svårt problem där i första hand en enda egenskap varit avgörande tillsammans med möjligheter till en låg totalkostnad.
   
 • I framtiden förväntas Metsealtätningen få en hög marknadsandel som tätning i standardprodukter t ex ISO-standardiserade cylindrar där en och samma cylinder kan och skall användas i vitt skilda uppgifter och där tätningens förmåga att klara vitt skilda extrema uppgifter är en grundläggande förutsättning för hela tanken med standardcylindrar.
   
 • Mobila maskiner som tillverkas och levereras till många olika marknader och väderförhållanden samt till många olika applikationer och driftförhållanden, kan dra nytta av Metsealtätningens okänslighet och samtidigt goda egenskaper med avseende på flertalet viktiga funktioner. Maskintillverkaren kan ha en enda global tätningslösning från Sahara till Antarktis.
   
 • Till följd av tätningens allsidigt goda egenskaper samt de extremt små dimensionerna, kan konstruktioner med de nya förutsättningar som Metsealtätningen ger, skapa nya kompakta produkter med en kombination av mycket god funktion och ekonomi.
Webbplats från Trinax AB