Ny princip för kolvtätning

Friktion Typ SBF

I typ D är kontakttrycket på tätningsytan vid sidoplanen högre än optimalt, till och med sedan tätningsbredden minskat till hälften. I typ SBF har tätningsbredden och friktionen kunnat minskats till ett mer optimalt värde. Man får med en kortare tätningssträcka en lägre total kontaktkraft och med hjälp av ett vridmoment över tätningens tvärsnitt, även en omfördelning av kontakttrycken så att de blir förhållandevis jämna över tätningsbredden. Förmågan att bilda en hydrodynamisk film i båda rörelseriktningarna och därmed uppnå en lägre friktion, ökar samtidigt som mediatransporten i de två rörelseriktningar blir jämnare.

Webbplats från Trinax AB