Ny princip för kolvtätning

Föroreningar

Metseals kolvtätning klarar utan problem av de eventuella slitpartiklar den själv genererar. Praktisk erfarenhet från olika driftsförhållanden visar på stor okänslighet.

Eftersom Metseal kan acceptera förhållandevis mycket grova ytor (upp till Ra cirka 4 μm) utan att tätningen tar skada, måste valet av ytfinhet ske helt mot bakgrund av vad systemet och andra komponenter kan tillåta. I jämförelse med tätningar av mjuka polymera material, pekar erfarenheterna mot att Metseals kolvtätning är klart mer okänslig.

Om föroreningarna består av rester ifrån slipmaterial, till exempel partiklar av aluminiumoxid eller kiselkarbid med en hårdhet motsvarande hälften av diamantens hårdhet, kan ingen tätning fungera utan ett kraftigt slitage.

Detta gäller alla typer av tätningar och tätningsprinciper och då även Metseals tätningar. Lösningen på detta problem är endast en enda, nämligen att slippartiklar inte får finnas i hydrauliska komponenter och systemet.

Webbplats från Trinax AB