Ny princip för kolvtätning

Dynamisk täthet

Dynamisk täthet

I tätningar av polymera material finns en naturlig förmåga till filmbildning under rörelse i alla kombinationer av rörelseriktning och tryckfallsriktning. I Metsealtätningen finns inte denna spontana förmåga. I till exempel den dubbelverkande tätningen, typ D, kan man endast få filmbildning i en kombination av rörelseriktning och tryckfallsriktning. Detta ger olika storlek på friktionen i de två rörelseriktningarna. Förklaringen till denna egenskap ligger i att Metseal har ett litet kompakt tvärsnitt av metall som inte medger tillräcklig deformation av tvärsnittet och kontaktytan. Om däremot kontakttrycket över tätningens hela kontaktbredd är nära konstant, kan hela tvärsnittet vridas och filmbildning bli möjlig.

Filmbildning och låg friktion innebär samtidigt en transport av tryckmedium över tätningen. Läckage är normalt resultatet av transport av medium i två rörelseriktningar. För låga resulterande dynamiska läckage krävs att transporter i farlig läckagegivande riktning är mindre eller maximalt lika stor som transporten i ofarlig ej läckagegivande riktning.

Fig. 2 Typ D
Pcr =Kontakttryck
Pca =Axiellt kontakttryck
Pp =Förspänningstryck
^p =Tryckdifferens

Fig. 3 Typ D
efter inslitning

 

fig

Webbplats från Trinax AB