Ny princip för kolvtätning

Cylinderlopp-Cylinderrör

Diametertoleranser

Metseals kolvtätningar anpassas alltid efter toleransen på motgående yta. Denna anpassning görs så att tätningens ytterdiametern vid kontaktytan är något större än den största diametern för respektive diametertolerans. För hydrauliska cylindrar är i Europa tolerans H8 den dominerande standarden. De för hydrauliska cylindrar lämpliga Metseltyperna finns därför alltid som standard, anpassade för H8-tolerans. Tätningar med diameter 80 mm och större, finns i de flesta fall även som standard med H10-tolerans. Valet av grövre tolerans leder till att förspänningen och därmed friktionen alltid blir högre då cylinderloppets diameter ligger nära mindiametern. För större tätningsdiametrar är maximala förspänningen och friktionen, trots H10-tolerans, låg varför valet av en H10-anpassad tätning kan göras även om cylinderloppets tolerans skulle vara H9 eller H8. Cylinderör som är tillverkade med dragningsteknik och där ytan inte bearbetats, utan är en dragen yta, har ofta en till synes mycket dålig diametertolerans på grund av att cylinderloppet ofta har en ellipsliknande form med en min- och en maxdiameter som är vridna cirka 90° ifrån varandra. Metseals kolvtätningar är för sin förspänning inte beroende av diametrarna utan enbart av omkretsen på motgående cylinderyta. En ellips omkrets blir proportionell mot medelvärdet av min- och maxdiametern. Tunna rör som skalsvarvas och rullpoleras blir även de elliptiska och orunda, men de har i allmänhet, liksom det dragna röret, en omkrets som är väsentligt mycket noggrannare än vad diametertoleransen anger. Förspänningen med Metseals kolvtätningar blir därför motsvarande medelvärdet för cylinderytans min- och maxdiameter, vilket ofta motsvarar en diameter i mitten av toleransområdet i en noggrannare toleransgrad. Avgörande för om orunda elliptiska cylinderlopp kan accepteras, blir därför vanligtvis inte kolvtätningen utan snarare kolvstyrningen. En användbar metod att undersöka ett cylinderlopps kvalitet är att sätta en Metsealtätning på en stålkolv med en ytterdiameter motsvarande den minsta acceptabla cylinderdiametern och sedan dra kolven med sin tätning genom loppet. Vid en för liten diameter blir friktionen för hög och om någon del av omkretsen är för stor blir tätningsfriktionen för låg. Man kan då godkänna cylinderloppet inom ett visst område för friktionskraften.

Webbplats från Trinax AB