Ny princip för kolvtätning

Äntringsfas

Då tätningen äntrar cylinderloppet kan en vinkel på äntringsfasen 10° till 20° väljas. Tätningen har vanligtvis en fas på tätningsytan som är 15° samt en liten radie vid övergången ifrån tätningsytan till sidoplanet. En liten vinkel är att föredra. Ytjämnheten på fasen bör ligga vid Ra < 4 μm.

Webbplats från Trinax AB