Ny princip för kolvtätning

Affärsidé

 


  • Att vara en viktig och uppskattad samarbetspartner av tätningsteknik och tätningsprodukter till våra kunder vars produkter är starkt beroende av en god tätningsfunktion som samtidigt kan ge god täthet, lång livslängd samt en låg kostnad för kundens produkt.

  • Metseal ABs styrka är patenterade produkter som erbjuder kunden lösningar och fördelar som de idag två konkurrerande konventionella tätningstyperna, delade kolvringar i metall respektive mjuka eller halvhårda tätningar i polymera material, ej kan erbjuda. Kunderna skall erbjudas teknisk rådgivning och stöd eller gemensam produktutveckling som ett väsentligt steg att få en position som kundens partner och den tätningsspecialist som kan ge kunden fördelar i funktion och totalkostnad.

  • Ett seriöst och kvalificerat utvecklingssamarbete skall bedrivas inom de områden där marknaden idag och framgent har problem


Webbplats från Trinax AB