Ny princip för kolvtätning

Prispolicy

Stora distributörer och stora OEM-kunder med direktleveranser har samma priser beroende på års antalen.

Då en kund når stora antal per år och inte efterfrågar distributörens tjänst i form av lagerläggning och tekniskt stöd, skall han som direktkund nå den lägsta prisnivån. För den service som distributör då fortsatt ger, betalar Metseal en kommission anpassad efter omfattningen på servicen.

Webbplats från Trinax AB